Logen Merlin

Test | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
TEST | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

small logo

 

Merlin Velkommen til Logen Merlin

Druidernes hus, Dalumvej 96, 5250 Odense SV.
Logen Merlin er en ung loge, der blev stiftet i 1990. Vi er en del af Den Danske Druideorden af den Forenede Gamle Druide Orden. Den første danske druideloge,Gral, blev oprettet i København den 27. august 1921 af digteren Sophus Michaelis. Det skete som datterloge af logen Vasa i Malmö.Derefter kom Parsifal i 1923 og Artus i 1924.
Ordenen har 3 grader. Vi er 39 brødre, der mødes hver anden torsdag fra september til maj. Vores medlemmer er fra 31 til 84 år. Gennemsnitsalderen er 48 år og medlemmerne udgør et bredt udsnit af den danske befolkning.

Som brødre i Druide Ordenen kan optages alle mænd over 25 år, der har ordnede forhold. Der skeles ikke til hudfarve, politiske eller religiøse forhold.

Uden at kappe forbindelsen til vores rødder, gør vi i Druide Ordenen store bestræbelser for at tilpasse logelivet til det moderne samfund og dermed også større åbenhed om, hvad vi foretager os til vore møder.

En loge aftens indhold er lige så bredt favnende som den enkelte broders ønsker, idet det står den enkelte broder frit for at tage ordet for et indlæg. Det er med til at gøre en logeaften spændende og inspirerende og på den måde med til at udvide den enkelte broders horisont. Det dæmpede lys og den varme rolige atmosfære gør, at de fleste efter en logeaften, går hjem genopladet og afstresset, og dermed har fået tilført ny energi til mødet med hverdagens problemer.

 

Det er ikke
det du tænker
eller mener,
som betyder noget,
men DET DU GØR